Kvietimas į online seminarą apie jūros lygio kilimą Europoje

JPI Climate ir JPI Oceans organizuoja seriją online seminarų apie jūros lygio kilimą. Seminarai skirti Baltijos jūros, Juodosios ir Viduržemio jūros ir rytinio Atlanto regionams. Seminaras skirtas Baltijos jūros regionui vyks gegužės 9-10 dienomis. Registraciją į seminarą rasite nuorodoje. Seminare dalyvaus mokslininkai ir suinteresuotos grupės. Po šių seminarų vėliau šiemet…

plačiau

Kvietimas dalyvauti ECOSOC jaunimo forume

Kasmetinis (11-as) ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos (ECOSOC) jaunimo forumas šiais metais (2022) vyks virtualiai balandžio 19 – 20 dienomis. Šis susitikimas yra galimybė jauniems žmonėms pasidalyti savo požiūriais, kaip paversti pasaulį teisingesne ir tvaresne vieta ir pasiekti tvaraus vystymosi tikslus (SDG) besitęsiančios krizės sąlygomis. Jame bus nagrinėjama ECOSOC ir…

plačiau

Kvietimas aplikuoti vardinei A. Toepferio gamtos paveldo stipendijai gauti

Europos saugomų teritorijų federacija EUROPARC kviečia teikti paraiškas vardinei Alfredo Toepferio gamtos paveldo stipendijai gauti. Paraiškų pateikimo terminas baigiasi balandžio 29 d., 15:00 CET (Vidurio Europos laiku). Pagrindiniai reikalavimai kandidatui: – kandidatai turi būti jaunesni nei 35 metų, – turėti Europos Sąjungos šalies pilietybę, – kandidatas turi būti įdarbintas saugomoje…

plačiau

Doc. Z. Kauno straipsnis apie melioruotų žemių tvarkymą

Didžiausi melioracijos darbai Lietuvoje buvo atlikti sovietmečiu. Juos vykdant suformuoti dideli, mechanizuotam žemės dirbimui pritaikyti laukai. Tačiau, vertinant melioraciją šių laikų požiūriu, galima konstatuoti, kad ji padarė didelę žalą Lietuvos kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei. Atkūrus nepriklausomybę įvykdyta žemės reforma iš esmės padėties nepakeitė: šalyje daugiausia susikūrė stambūs ūkiai, kurių pagrindinis…

plačiau

Nauja knyga besidomintiems hidrologija

Norite papildyti savo žinias apie vandenyje vykstančius procesus, jo savybes bei išteklius? Tuomet jums tikrai pravers nauja Gintaro Valiuškevičiaus knyga „Apie vandenį be lygčių“. Leidinio pavadinimas tiksliai atspindi jame naudojamą informacijos pateikimo stilių – tekste vengiama empirinių formulių ir statistinės informacijos gausos, leidžiant skaitytojams pažinti hidrosferą pasitelkus kasdienius pavyzdžius, gausias…

plačiau

Kvietimas dalyvauti konferencijoje Chem2Change

Liublianos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas kartu su mokslininkais iš Čekijos, Serbijos ir Škotijos organizuoja internetinę konferenciją „Chem2Change – Environmental Chemistry to Global Change“, kuri vyks 2022 m. kovo 15 ir 16 d. Konferencija skirta jauniesiems mokslininkams (magistrantūros ir doktorantūros studentams, podoktorinių studijų tyrėjams), dirbantiems aplinkos mokslų ir dabartinių globalių iššūkių…

plačiau

Kvietimas dalyvauti HELCOM konferencijoje

Kviečiame dalyvauti HELCOM suinteresuotųjų šalių konferencijoje 2022 „Klimato kaita Baltijos jūroje“ (HSC2022), kuri vyks nuotoliniu būdu 2022 m. kovo 9–10 d. Pirmąją konferencijos dieną bus kalbama apie klimato kaitą Baltijos jūroje, o antrąją dieną bus seminaras, kurio metu bus aptariamos mokslo, politikos ir klimato kaitos valdymo temos. Pirmosios dienos renginys…

plačiau

Kvietimas dalyvauti internetiniame seminare apie Baltijos jūrą

Internetiniame seminare „Ankstyvojo įspėjimo sistemos, skirtos vandens organizmams ir patogenams Baltijos jūroje aptikti, testavimas“, kuris vyks 2022 m. vasario 25 d., 15:00–16:30 EET / 14:00–15:30 CET / 13:00 – 14:30 GMT, bus pristatoma ankstyvojo perspėjimo sistema (ang. – Early Warning System, EWS), jos techninis įgvendinimas AquaNIS platformoje, EWS duomenų tiekėjai,…

plačiau