Tyrimų teikimas Water International leidiniui

Yra galimybė pateikti atvejo(ų) analizę (ang. – case study) specialiam Water International leidiniui (IF=3.395), Tarptautinės vandens išteklių asociacijos (IWRA) žurnalo, numeriui, kuris bus rengiamas bendradarbiaujant su Tarptautiniu baseino organizacijų tinklu (INBO). Specialusis numeris bus išleistas iki 10-ojo Pasaulio vandens forumo, kuris vyks Indonezijoje 2024 m. gegužės mėn. ir todėl turėtų…

plačiau

Pasaulio vandens bendrystės (GWP) partnerių narystės apklausa

Vyksta 2022 m. metinė Pasaulio vandens bendrystės (GWP) partnerių narystės apklausa. Kad atsakytumėte į koordinatoriams reikiamus klausimus – užteks ne daugiau 10 minučių (apklausa atvira iki gruodžio 10 d.) Ši apklausa skiriasi nuo kitų GWP apklausų, kurias galbūt jau atlikote praeityje. Šį kartą rezultatus planuojama panaudoti siekiant pakeisti partnerių narystės…

plačiau

UNESCO Požeminio vandens jaunimo tinklas (GWYN) priima paraiškas prisijungti prie tinklo

UNESCO Požeminio vandens jaunimo tinklas (GWYN) priima paraiškas prisijungti prie tinklo. Tinklo tikslas – suteikti galimybių jauniems požeminio vandens specialistams, remti jų tobulėjimą ir didinti jaunimo įsitraukimą į vandens saugumo klausimų sprendimą (išsami informacija pridedamame faile). Prisijunkite prie tinklo naudodami formą nuorodoje. Jei turite klausimų, drąsiai kreipkitės į GWYN iniciatyvinio…

plačiau

PMO HydroHub jaunimo simpoziumas

PMO (Pasaulinė meteorologijos organizacija, ang. – WMO) spalio 12 d. rengia jaunimo simpoziumą siekiant sužinoti, kaip jaunimo dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose ir vandens duomenų rinkimas gali pagerinti tvarų vandens išteklių valdymą. Prisijunkite internetu arba asmeniškai PMO būstinėje (Ženevoje). Registruotis į šį renginį ar sužinoti daugiau apie jį galima nuorodoje.

plačiau

Apie MYRIAD-EU projektą – rizikų mažinimas kartu

Sausros gali sukelti miškų gaisrus arba maisto ir vandens trūkumą. Kai į išdžiūvusį dirvožemį patenka daug vandens smarkių liūčių metu, gali kilti potvynių, kurie dar labiau padidina nepriteklių arba sukelia ligų protrūkį. Rizikos nekyla po vieną ir yra tarpusavyje susijusios. Jos gali sukelti arba sustiprinti viena kitą. Šiuolaikiniame pasaulyje gamta,…

plačiau

Įspūdžiai iš ,,Youth Fundraising Panel” seminaro

GWP CEE neseniai sukūrė Jaunimo lėšų rinkimo komisiją (Youth Fundraising Panel), kurią sudaro jaunieji atstovai iš Bulgarijos, Estijos, Vengrijos, Lietuvos, Moldovos ir Rumunijos. Juos atrinko atitinkamos šalies vandens partnerystės – CWP. 2022 m. liepos 25-28 dienomis surengtas pirmasis šios grupės internetinis seminaras. Įspūdžiais dalijasi atstovas iš Lietuvos, Vilniaus universiteto Geomokslų…

plačiau

Kursas ,,Gamta pagrįsti sprendimai žiedinės ekonomikos miestams kurti”

Internetinis kursas ,,Gamta pagrįsti sprendimai (Nature-based solutions, NBS) žiedinės ekonomikos miestams kurti” – „Cap-Net“  jau veikia! Šis internetinis kursas buvo sukurtas įgyvendinant COST Action projektą ,,Circular City”, kur GWP CEE buvo kurso kūrimo koordinatorius. GWP Slovėnija daug prisidėjo prie kai kurių kurso modulių ir tai yra puikus mūsų regiono susidomėjimo…

plačiau

GWP CEE renka duomenis efektyvios vandentvarkos Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse rekonstrukcijai

GWP CEE koordinavimo centras pateikė dokumentus, reikalingus duomenims rinkti, kurie tarnautų kaip pagrindas efektyvios vandentvarkos Ukrainos kaimyninėse šalyse, taip pat Ukrainoje (jei įmanoma) būsimai rekonstrukcijai. GWP Slovenia ekspertų grupė apibrėžė standartinę duomenų/informacijos sistemą, skirtą strateginiam ir operatyviam geriamojo vandens tiekimo ir sanitarinių sąlygų vystymui/atkūrimui. Daugiau informacijos rasite dokumentuose: dokumentas 1,…

plačiau

Kvietimas teikti paraiškas inovacijoms maisto sektoriuje

Laukiama paraiškų pasauliniam maisto sistemos iššūkiui – inovacijoms, kurios galėtų transformuoti maisto sistemą (ang. – Global Food Systems Challenge). Bus skiriami skirtingi grantai nuo 25 000 iki 250 000 dolerių. Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 1 d. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą rasite nuorodoje.

plačiau