Viešoji įstaiga „Vandens namai“ įsteigta 2002 metų balandžio mėnesį atstovauti Pasaulio vandens partnerystę ir vykdyti jos veiklą Lietuvoje. Įstaiga yra ne pelno organizacija, veikianti socialinėje, švietimo, mokslo ir kultūros srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra skatinti, organizuoti ir koordinuoti vietinių, regioninių ir tarptautinių vandens sektoriaus atstovų bendradarbiavimą, vystyti ir palaikyti visuomenės ir sprendimų priėmėjų dialogą.

Kiti svarbiausi įstaigos veiklos tikslai:

 • atstovauti Pasaulio vandens partnerystę Lietuvoje;
 • propaguoti būtinybę tausoti vandens išteklius, ekosistemų ir žmogaus gyvybės šaltinį;
 • skatinti politinę valią, siekiant, kad vandens problemos patektų į politinės darbotvarkės prioritetų sąrašą;
 • skatinti bendradarbiavimą tarp atskirų vandens sektorių;
 • skatinti kompleksinio ir subalansuoto vandens išteklių valdymo principų įdiegimą;
 • populiarinti žinias apie vandens išteklių apsaugą visuomenėje;
 • keistis informacija ir patirtimi su vandens veikla suinteresuotais asmenimis ir institucijomis;
 • bendradarbiauti su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje bei užsienio valstybėse;

Įstaiga įgyvendina savo tikslus šiomis priemonėmis:

 • organizuodama susitikimus, paskaitas, seminarus ir kitus renginius;
 • užsiimdama leidybine ir švietėjiška veikla;
 • bendradarbiaudama su įvairiais asmenimis ir institucijomis, kurių veiklos tikslai yra panašūs;
 • kreipdamasi su pasiūlymais ir išvadomis į atitinkamas administracijos įstaigas ir valdžios institucijas;
 • dalyvaudama ir remdama veiklą, skirtą įgyvendinti atitinkamas Europos Sąjungos vandens ir aplinkosaugos direktyvas;
 • kitais veiksmais, įgyvendinančiais kompleksinį ir subalansuotą vandens išteklių valdymą.

Įstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, valdyba ir administracija.

Parašykite komentarą