Projektas “Vandes išteklių išsaugojimas ateities kartoms”, įgyvendinimo laikotarpis nuo 2005 kovo mėn. iki 2006 rugsėjo mėn.

Projekto tikslas: Informuoti ir šviesti visuomenę apie vandens išteklių išsaugojimo būtinybę.

Tikslinės grupės: Visuomenės informavimui ir švietimui projekte pasirinktos dvi tikslinės grupės, kurių bendra veikla užtikrins projekto rezultatų perimamumą ir tęstinumą: a) aštuonių teritoriškai nuo centro atskirtų Lietuvos mokyklų moksleiviai ir mokytojai ir b) įvairių vandens sričių specialistai

Mokyklos – projekto dalyvės:

Ignalinos raj., Didžiasalio “Ryto” vidurinė m-la
Akmenės raj., Agluonų V. Zubovo pagrindinė mokykla
Visagino Verdenės vidurinė m-la
Šalčininkų raj., Kalesninkų “L. Narbuto” vidurinė m-la
Šalčininkų raj., Tabariškių pagrindinė mokykla
Vilkaviškio raj., Alvito pagrindinė mokykla
Vilkaviškio raj., Klampučių pagrindinė mokykla
Skuodo raj., Ylakių vidurinė m-la

Projekto įgyvendinimo eigos santrauka

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo rengiami seminarai projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniams bei vandens specialistams. Per 18 mėnesių buvo surengti 6 Vandens specialistų seminarai, susitikimas su projekte dalyvaujančių mokyklų atstovais, 16 seminarų projekto mokyklose, 8 monitoringo akcijos mokyklose, 4 vandens telkinių tvarkymo talkos, piešinių, fotografijų ir rašinių konkursai projekto mokyklose, parodytos dvi TV laidos, apie projektą išspausdinta 14 straipsnių rajonų laikraščiuose ir savaitraštyje „Dialogas“.

Tikslinė grupė: mokiniai ir mokytojai.

Per pusantrų metų mokyklose įvyko šešiolika seminarų (po du seminarus mokykloje), kuriuose buvo skaitomi pranešimai apie vandens svarbą bei jo išsaugojimo būtinybę, demonstruojami mokomieji kino filmai „Vanduo ateičiai“ ir „Žemės gelmių turtas“. Filmo „Vanduo ateičiai“ video ir DVD kopijos paliktos mokyklose. Mokytojai galės naudoti filmą mokymo procese. Iš viso mokyklose surengtuose seminaruose dalyvavo apie 1300 moksleivių ir mokytojų. Projekto metu buvo išleista ir mokiniams išdalinta 1200 spalvotų bukletų, aprašančių vandens išteklių susidarymą, jų naudojimą, taršą bei išsaugojimo būtinybę. Mokyklose vyko piešinių, rašinių ir fotonuotraukų apie vandenį konkursai, mokiniai dalyvavo vandens tyrimo (monitoringo) akcijose, keturiose mokyklose 2006 metų pavasarį buvo tvarkomi vandens telkiniai.
Konkursams mokiniai pateikė 33 piešinius, 19 fotografijų ir 14 rašinių, atspindinčių mokinių suvokimą bei požiūrį į vandenį, jo reikšmę ir svarbą. Šiuos darbus vertino komisija, kurią sudarė du aplinkosaugos specialistai, du mokytojai bei du mokiniai. Buvo atrinkti geriausi darbai iš kiekvienos mokyklos ir paskelbtas bendras atskiro konkurso nugalėtojas.
2006 m balandžio 19 dieną 56 mokiniai ir mokytojai iš projekto mokyklų susirinko į seminarą Vilniuje, viešbutyje Naujasis Vilnius, kuriame dar kartą buvo pabrėžiama vandens išsaugojimo svarba ir būtinybė. Konkursų nugalėtojai buvo apdovanoti prizais, moksleiviams buvo suorganizuota kultūrinė programa. 2006 m pavasarį vykstančiuose seminaruose mokyklose buvo demonstruojami konkursams pateikti piešiniai ir fotografijos.

Tikslinė grupė: vandens specialistai.

Per 18 mėnesių įvyko 6 vandens specialistams skirti seminarai, kuriuose dalyvavo apie 200 įvairių vandens sričių specialistų ir šio projekto dalyvių. Seminaruose buvo aptariamos aktualios vandens temos (Visuomenės dalyvavimas vandens išteklių valdyme, Subalansuotas ar fragmentiškas Lietuvos vandens išteklių valdymas, Vandens specialistų vaidmuo formuojant visuomenės požiūrį apie vandenį , Vandentvarka 2007-2013 metais, Nuotekų tvarkymas mažose gyvenvietėse ir pan.).

Daugiau informacijos apie projekto veiklas galima rasti čia:

Seminarai mokyklose

Konkursai mokyklose

Parašykite komentarą