2005 metų balandžio 28 dieną buvo surengtas pirmasis susitikimas su mokyklų, pasirinktų dalyvauti seminare, atstovais. Susitikime dalyvavo septynių mokyklų atstovai bei savaitraščio „Dialogas“ redaktorė. Susitikimo metu mokytojams buvo pristatytas projektas ir aptartos jo veiklos. „Dialogo“ atstovė bei mokytojai išsakė pasiūlymus dėl projekto veiklų.

2005 metų rudenį prasidėjo įvadiniai seminarai projekte dalyvaujančiose mokyklose. Kiekvieno susitikimo metu buvo pristatytas projektas, jo veiklos ir rezultatai, taip pat skaitomas pranešimas „Ilga lietaus kelionė“ apie vandenį, jo trūkimą ir perteklių bei poreikį vandenį saugoti. Po pranešimų mokiniams buvo rodomas projekto metu sukurtas filmas „Vanduo ateičiai“. Susitikimų metu taip pat buvo dalijami informaciniai lankstinukai apie vandenį. Pirmasis seminaras įvyko spalio 24 dieną Kalesninkų vidurinėje mokykloje Šalčininkų rajone. Į renginį susirinko apie 100 įvairių klasių mokinių, dalyvavo mokytojai. Spalio 25 dieną seminaras buvo surengtas Klampučių pagrindinėje mokykloje, kur susirinko 80 vyresnių klasių mokinių, dalyvavo mokinių tėvai o filmo apie vandenį pažiūrėti buvo pakviesti ir apie 20 pradinių klasių mokinių. Spalio 26 dieną seminaras įvyko Alvito pagrindinėje mokykloje, jame dalyvavo apie 100 įvairių klasių mokinių bei jų mokytojai. Lapkričio mėnesį seminarai buvo surengti dar trejose mokyklose. Lapkričio 16 dieną seminaras įvyko Šalčininkų rajono Tabariškių pagrindinėje mokykloje, kur į renginį susirinko 26 įvairių klasių mokiniai bei jų mokytojai. Lapkričio 22 dieną seminaras įvyko Visagino miesto „Verdenės“ vidurinėje mokykloje, kur renginyje dalyvavo 200 aštuntų -dešimtų klasių mokinių o lapkričio 24 dieną – Didžiasalio „Ryto“ vidurinėje mokykloje, kuriame dalyvavo taip pat 200 ketvirtų – aštuntų klasių mokinių. Gruodžio mėnesį seminarai buvo surengti dvejose mokyklose. Gruodžio 7 dieną buvo aplankyta Akmenės rajono Agluonų pagrindinė mokykla, kur seminare dalyvavo 22 mokiniai bei mokyklos mokytojai, o gruodžio 8 dieną įvadinių seminarų ciklas buvo užbaigtas Ylakių vidurinėje mokykloje Skuodo rajone. Šioje mokykloje į renginį susirinko apie 100 vyresnių klasių mokinių. Iš viso seminaruose sudalyvavo apie 850 mokinių.

Pateikiame po keletą nuotraukų iš seminarų mokyklose.

Seminaras Agluonų mokykjloje

Seminaras Alvito mokykloje

Seminaras Didžiasalio mokykloje

Seminaras Ylakių mokykloje

Seminaras Kalesninkų mokykloje

Seminaras Klampučių mokykloje

Seminaras Tabariškių mokykloje

Seminaras Visagino mokykloje

 

Parašykite komentarą