12008 metų balandžio 16 d. Naručio viešbutyje, Vilniuje, įvyko VšĮ „Vandens namai“ ir Aplinkos ministerijos organizuotas seminaras „Vanduo ir darnus vystymasis – išryškinant Lietuvos pasiekimus“, kuriame dalyvavo virš 50 įvairių vandens sektorių ir institucijų atstovų. Seminaro dalyviai pritarė pagrindinėms temoms ir pranešimams, kurių metu buvo aptariama esama Lietuvos vandens telkinių būklė bei jų išsaugojimo ir pagerinimo būdai bei sutiko, kad šios temos būtų pristatytos tarptautinėje parodoje Ispanijoje EXPOZARAGOZA 2008 metų liepos mėn. Su seminaro programa ir pranešimais galima susipažinti čia:

Aštuoni Lietuvos atstovai dalyvavo tarptautinėje parodoje Zaragozoje ir pristatė informaciją apie Lietuvos vandens išteklių valdymą. Seminaro programą ir pranešimus Zaragozoje anglų kalba galima rasti čia:

Buvo išspausdinta ir išdalinta Lietuvos paviljono lankytojams 2000 lankstinukų apie Lietuvos vandens išteklius ispanų kalba. Lankstinuką galima rasti čia.

Parašykite komentarą