Publikacijos kompleksinio vandens išteklių valdymo, naudojimo ir apsaugos tema – tai viena iš svarbių VšĮ „Vandens namai“ veiklos sričių. Publikacijose atspindimi įvairių projektų rezultatai ir informacija, kai kurių įdomesnių renginių medžiaga, pateikti konceptualūs vandens išteklių valdymo straipsniai ir kt. Kadangi pagrindinis įstaigos veiklos finansuotojas yra Pasaulinė vandens partnerystė, dauguma leidinių yra anglų kalba.

Svarbesnių publikacijų sąrašas:

 • APLINKOSAUGA IR ŽEMĖS ŪKIS LIETUVOJE
 • FINANCIAL FLOWS IN THE WATER SECTOR IN THE CEE REGION
 • DIALOGUE ON WATER, FOOD AND ENVIRONMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE (CEE)
 • TOWARDS EFFECTIVE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN LITHUANIA (Executive Summary)
 • DIALOGUE ON WATER, FOOD AND ENVIRONMENT
 • TOWARDS EFFECTIVE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN LITHUANIA (NATIONAL REPORT)
 • FINANSINIAI SRAUTAI VANDENS SEKTORIUJE
 • KOMPLEKSINIS VANDENS IŠTEKLIŲ VALDYMAS
 • DARNUS NUOTEKŲ TVARKYMAS VIDURIO IR RYTŲ EUROPOJE: mažų ir vidutinio dydžio gyvenviečių poreikiai
 • REGULIAVIMAS IR PRIVATAUS KAPITALO DALYVAVIMAS VANDENTVARKOS SEKTORIUJE
 • SANITATION IN RURAL SCHOOLS OF LITHUANIA
 • SUSTAINABLE SANITATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
 • VANDENS IŠTEKLIŲ VALDYMAS LIETUVAI TAPUS EUROPOS SĄJUNGOS NARE
 • EFFECTIVE WATER GOVERNANCE
 •  

  PVB konceptualūs leidiniai anglų kalba:

 • REGULATION AND PRIVATE PARTICIPATION IN THE WATER AND SANITATION SECTOR
 • WATER AS A SOCIAL AND ECONOMIC GOOD: HOW TO PUT THE PRINCIPLE INTO PRACTICE
 • THE DUBLIN PRINCIPLES FOR WATER AS REFLECTED IN A COMPARATIVE ASSESSMENT OF INSTITUTIONAL AND LEGAL ARRANGEMENTS FOR INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT
 • INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT
 • LETTER TO MY MINISTER
 • RISK AND INTEGRATED WATER MANAGEMENT
 • EFFECTIVE WATER GOVERNANCE
 • POVERTY REDUCTION AND IWRM
 • WATER MANAGEMENT AND ECOSYSTEMS: LIVING WITH CHANGE
 • „…INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT (IWRM) AND WATER EFFICIENCY PLANS BY 2005” WHY, WHAT AND HOW?
 • URBAN WATER AND SANITATION SERVICES; AN IWRM APPROACH
 •  

  Parašykite komentarą