Kvietimas ekspertų grupėms teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas ekspertų grupėms, remiančioms žinias ir komunikaciją apie maisto sistemų pertvarką (paraiškos forma). Kvietimas yra iš Švedijos tarptautinio žemės ūkio tinklo iniciatyvos (Swedish International Agricultural Network Initiative). Finansavimo suma siekia apie 35 000 eurų vidutiniškai vieneriems metams, tačiau ši schema gali padėti paremti kai kurias jūsų partnerystės veiklas. Verta paminėti, kad apskritai asmenims finansuojamas laikas ir kelionės išlaidos turėtų sudaryti tik ribotą biudžeto dalį, o už ekspertų grupės koordinavimą bus kompensuojama. Bendras finansavimas yra skatinamas ir turėtų būti aprašytas paraiškoje.