Kvietimas teikti projektų paraiškas Water4All

Paskelbta informacija apie Water4All kvietimą, kuriame laukiama projektų, siekiančių teikti žinias, modelius, metodikas, kad būtų galima geriau pasiekti:

– ekosisteminių paslaugų integravimo į vandens išteklių valdymą ir tvarkymą atsižvelgiant į pokyčius nuo vietinių iki pasaulinių.

– vandens ekosistemų ir atitinkamų ekosisteminių paslaugų švelninimo, prisitaikymo ir atsparumo.

– remiančių įgyvendinant ES ir tarptautinę vandens ir biologinės įvairovės politiką ir strategijas, pavyzdžiui, Europos Komisijos „Biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m.”, Jungtinių Tautų tarpvyriausybinę biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugų platformą (IPBES), ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m., ES pasiūlymą dėl Gamtos atkūrimo įstatymo ir tarptautinės gamtinio kapitalo apskaitos iniciatyvos sukūrimą.

– suinteresuotųjų subjektų, bendruomenių ir visos visuomenės dalyvavimo stiprinimo bendrai kuriant su ekosistemų paslaugomis susijusias vandens valdymo ir tvarkymo sistemas. Tai apima veiklą komunikacijos, visuomenės informavimo ir švietimo srityse, taip pat suinteresuotųjų subjektų, vietos bendruomenių ir piliečių mokslininkų dalyvavimą moksliniuose tyrimuose.

– išsamesni ekosisteminių paslaugų vertinimo metodų, kurių pagrindu žemėlapių sudarymas ir vertinimas yra esminis žingsnis siekiant politikos tikslų.

Paraiškų laukiama iki lapkričio 13 d. Paraiškas gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Papildomą informaciją rasite prisegtuke 1, prisegtuke 2, prisegtuke 3 ir nuorodoje.