Darbo pasiūlymas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ieško projekto „PROTECT BALTIC“ eksperto (ės) (darbuotojas, dirbantis pagal projektinio darbo sutartį)

KOKS EKSPERTO DARBO POBŪDIS?

  • renka, analizuoja, sistemina duomenis apie jūrines saugomas teritorijas, jose esančias saugomas rūšis, buveines;
  • prognozuoja pokyčių tendencijas, teikia pasiūlymus, išvadas dėl jų apsaugos;
  • kartu su projekto partneriais dalyvauja kuriant Baltijos jūros saugomų teritorijų tinklą,
  • rengia ir dalyvauja rengiant saugomų rūšių apsaugos veiksmų planus, gamtotvarkos planus ir kt.

EKSPERTO IŠSILAVINIMAS – biologijos, ekologijos, aplinkotyros studijų krypties išsilavinimas (bakalauro ir magistro laipsnį) arba jam prilygintas išsilavinimas.

Daugiau apie konkursą nuorodoje.