Kvietimas teikti projekto paraiškas Open Rivers programoje

Pranešame, kad jau paskelbtas atviras kvietimas iš Open Rivers programos, kurioje GWP CEE yra Patariamosios tarybos narys.
 
Dabartinis kvietimas apima 3 finansavimo tipus:
A – užtvankos pašalinimas (gali teikti viešasis sektorius), 
B – parengiamieji darbai – suteikiant galimybę kitiems pašalinti užtvankas (gali teikti viešasis sektorius), 
 
Kvietimas galioja iki rugsėjo 1 d. Open Rivers programa ypač norėtų pritraukti partnerius iš Vidurio ir Rytų Europos, Šiaurės rytų Europos, Pietryčių Europos ir CACENA regionų, kur jie numato padidinti pašalintų užtvankų skaičių.
Daugiau informacijos apie kvietimą nuorodoje.