Kvietimas į seminarą vandentvarkos temomis

Pasaulio vandens bendrystės (GWP) biuras ir Wageningen universitetas kviečia į internetinį seminarą, skirtą ,,MSP Sourcebook” priemonės pristatymui tinkle: tai daugelio suinteresuotųjų šalių partnerysčių vandentvarkos srityje vadovas (A Guide for Multi-Stakeholder Partnerships in Water Management). Šio internetinio seminaro metu taip pat pristatysime šalių partnerysčių vandens srityje praktikos bendruomenę – internetinę erdvę, kurią prižiūri IWRM (Integrated Water Resources Management) veiksmų centras ir kurioje nacionalinio lygmens GWP platformų lyderiai galės keistis informacija ir mokytis vieni iš kitų. Daugiau informacijos apie renginį rasite nuorodoje.Seminaras vyks šio mėnesio 30 dieną (antradienį) nuo 14:00 iki 15:45 CET (Vidurio Europos laiku), arba nuo 15:00 iki 16:45 vietos laiku.

Registracijos nuoroda: Susitikimo registracija – Zoom platformoje.

Kalba: internetinis seminaras vyks anglų kalba su vertimu į ispanų, prancūzų ir rusų kalbas.