Kvietimas teikti projekto paraiškas

GWP CEE šiuo metu dalyvauja projekte ,,Danube4all” – ES ,,Lighthouse Initiative”, kuria remiama misija ,,Atkurti mūsų vandenynus ir vandenis iki 2030 m.”. Tikslas – parengti esminį ir visiškai viešą Dunojaus baseino atkūrimo veiksmų planą. Daugiau informacijos rasite nuorodoje.

Vykdydami šį projektą paskelbėme kvietimą asocijuotiems regionams dalyvauti projekte ,,DANUBE4all”. Ieškomi 5 asocijuotieji regionai, kuriems būtų galima suteikti techninę pagalbą, kad jie galėtų pasinaudoti ,,DANUBE4all” rezultatais ir žiniomis ir parengti veiksmų planus ir projektus, skirtus jų regiono gėlo vandens ekosistemoms atkurti.

Šio kvietimo terminas – 2023 m. rugpjūčio 31 d. Prisijungęs prie kvietimo, asocijuotas regionas turės galimybę naudotis patirtimi, žiniomis ir projekte sukurtomis priemonėmis, kad galėtų parengti savo veiksmų planą ar projektą, skirtą gėlųjų vandenų ekosistemoms atkurti savo regione.

Susidomėjusios regioninės ar vietos valdžios institucijos gali teikti paraiškas iki 100 000 EUR finansavimui gauti:

  • Ekologinių sistemų atgaivinimui,
  • Ekosistemų stebėsenai ir atkūrimui,
  • Gamta pagrįstų sprendimų atkūrimo priemonėms įgyvendinti,
  • Potvynių užliejamoms teritorijoms,
  • Upių sujungimui, upių ir jūrų sujungimui,
  • Upių dinamikos gerinimui,
  • Upių nešmenų valdymui,
  • Šiukšlių valymui upėse ir jungiamosiose ekosistemose,
  • Piliečių dalyvavimui.

Kas atitinka reikalavimus?

Valstybių narių ir asocijuotųjų programos „Europos horizontas” šalių vietos ir (arba) regionų valdžios institucijos. Galime priimti paraiškas tik iš tų šalių, kurios dar nėra konsorciumo narės, tai Lenkijos, Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Daugiau informacijos apie kvietimą, taip pat DUK rasite čia: https://www.danube4allproject.eu/associated-regions.

Jei turite klausimų, kreipkitės į Primoz Skrt primoz.skrt@gwpcee.org.