Kvietimas dalyvauti konferencijoje Chem2Change

Liublianos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas kartu su mokslininkais iš Čekijos, Serbijos ir Škotijos organizuoja internetinę konferenciją „Chem2Change – Environmental Chemistry to Global Change“, kuri vyks 2022 m. kovo 15 ir 16 d. Konferencija skirta jauniesiems mokslininkams (magistrantūros ir doktorantūros studentams, podoktorinių studijų tyrėjams), dirbantiems aplinkos mokslų ir dabartinių globalių iššūkių…

plačiau

Kvietimas dalyvauti HELCOM konferencijoje

Kviečiame dalyvauti HELCOM suinteresuotųjų šalių konferencijoje 2022 „Klimato kaita Baltijos jūroje“ (HSC2022), kuri vyks nuotoliniu būdu 2022 m. kovo 9–10 d. Pirmąją konferencijos dieną bus kalbama apie klimato kaitą Baltijos jūroje, o antrąją dieną bus seminaras, kurio metu bus aptariamos mokslo, politikos ir klimato kaitos valdymo temos. Pirmosios dienos renginys…

plačiau

Kvietimas dalyvauti internetiniame seminare apie Baltijos jūrą

Internetiniame seminare „Ankstyvojo įspėjimo sistemos, skirtos vandens organizmams ir patogenams Baltijos jūroje aptikti, testavimas“, kuris vyks 2022 m. vasario 25 d., 15:00–16:30 EET / 14:00–15:30 CET / 13:00 – 14:30 GMT, bus pristatoma ankstyvojo perspėjimo sistema (ang. – Early Warning System, EWS), jos techninis įgvendinimas AquaNIS platformoje, EWS duomenų tiekėjai,…

plačiau

Europos upių simpoziumo techninė ataskaita

2021 m. Europos upių simpoziumas vyko online gegužės 26-27 d. Simpoziume buvo nustatyti nauji įrankiai ir ištekliai Europos žaliojo kurso ir biologinės įvairovės strategijai vykdyti. Prisegtoje ataskaitoje galima rasti simpoziumo pristatymų apžvalgą, o ataskaitos pabaigoje yra nuorodų į kitus naudingus dokumentus apie vandens išteklių valdymą.

plačiau

Kvietimas dalyvauti Surfrider Foundation Europe programoje

Surfrider Foundation Europe projektas kviečia dalyvauti „Call for an Ocean“ programoje ir tapti jūrinio pasaulio ambasadoriumi. Juo tapti gali kiekvienas 20-27 metų europietis iš Europos Sąjungos šalių. Ambasadoriai bus dviejų sričių – laivybos ir darbų susijusių, su jūra specialistų. Kartu bus diskutuojama apie jūrų pasaulio ateitį, kuriama jo vizija. Daugiau…

plačiau

Kvietimas į internetinį seminarą (webinarą)

Seminare, kuris vyks rugsėjo 20 d., pirmadienį, bus pristatoma atnaujinta pasaulinė Tvaraus vystymosi tikslo – SDG 6.5.1 būsena. Šiame webinare dalyvaus ir GWPO SDG komanda, kur bus pateiktas kiekvienos šalies indėlis į šią svarbią užduotį. Primenu, kad pagrindinis  SDG 6.5.1 tikslas – imtis svaresnių veiksmų siekiant toliau įgyvendinti Integruotą vandens…

plačiau

Tarptautinė konferencija „Prisitaikymas prie klimato kaitos: vandens ūkio iššūkiai ir galimybės“

Artėja tarptautinė konferencija „Prisitaikymas prie klimato kaitos: vandens ūkio iššūkiai ir galimybės“ (angl. Climate Change Adaptation: Challenges and Opportunities in Water Management), kuri vyks 2021 m. rugsėjo 27 d. Bratislavoje, Slovakijoje. Konferencija skirta pasidalinti žiniomis ir gerąją prisitaikymo prie klimato kaitos praktika baseinų valdyme ir vandentvarkoje. Daugiausia dėmesio bus skiriama…

plačiau

Europos plėtros dienos

14-asis Europos plėtros dienų susitikimas (EDD – European Development Days) vyks 2021 m. birželio 15–16 d. Visi renginiai bus nuotoliniai ir prie jų galės prisijungti visi iš anksto užsiregistravę. Pagrindinės šių metų Europos plėtros dienų temos: biologinės įvairovės nykimas, klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas. Tai yra pagrindiniai mūsų kartos…

plačiau