Europos Sąjungos žaliosios savaitės partnerių renginiai

ES žaliosios savaitės partnerio renginys vyks nuo 2024 m. gegužės 29 d. iki rugsėjo 1 d.

Partnerių renginiuose daugiausia dėmesio bus skiriama atsparumui vandeniui.

Kviečiame organizuoti renginius, kurie įtrauks piliečius į su vandeniu susijusius aspektus ir padės paskatinti gyvą viešą pokalbį.

Kviečiame dalyvauti įvairaus pobūdžio renginiuose – nuo seminarų ir viešų diskusijų iki parodų, informuotumo didinimo renginių šeimoms ir pan. Veikla gali būti vykdoma vietos, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygmeniu.

Partnerių renginiai gali būti naujos arba pasikartojančios iniciatyvos, taip pat jie gali būti kitų jau suplanuotų renginių dalis.

ES žaliosios savaitės partnerių renginių neorganizuoja Europos Komisija. Bet kokia šių renginių organizatorių, pranešėjų ar dalyvių nuomonė yra jų pačių nuomonė ir neturėtų būti laikoma oficialia Europos Komisijos nuomone.

Daugiau informacijos nuorodoje.