Išrinktas naujas GWP CEE regiono pirmininkas – Ivan Zavadsky

2024 m. vasario mėn. išrinktas naujas GWP CEE regiono pirmininkas – p. Ivan Zavadsky. Nuo 2013 m. rugpjūčio iki 2022 m. liepos mėn., p. Zavadsky dirbo Tarptautinės Dunojaus upės apsaugos komisijos sekretoriate kaip šios komisijos vykdomasis sekretorius. Taip pat yra dirbęs Bratislavos vandens tiekimo bendrovėje, vėliau – Slovakijos Respublikos vyriausybėje, įvairiose vandens ir aplinkos apsaugos sektoriaus įmonėse vyresniojo vadybos specialisto pareigose daugiau nei 15 metų. Nuo 2001 m. jis vadovavo dviems JT/GEF regioniniams projektams Dunojaus upės baseine ir Juodosios jūros regione, kur kartu su kitomis 17 šalių įgyvendino regionines konvencijas, skirtas vandens užteršimo mažinimui ir Juodosios jūros ekologinės būklės gerinimui (dėl eutrofikacijos). Nuo 2007 m. iki 2013 m. jis dirbo GEF sekretoriato, kur buvo atsakingas už sudėtingų regioninių programų ir projektų techninę ir finansinę peržiūrą GEF Tarptautinių vandens sričių dėmesio centre. Kaip GEF Tarptautinių vandenų (TV) priežiūros srities koordinatorius, jis vadovavo GEF TV strategijos plėtrai šeštajame GEF cikle. Nuo 2012 m. jis yra 1992 m. JT Vandens konvencijos įgyvendinimo komiteto narys. Jis yra įgijęs vandens išteklių valdymo magistro laipsnį, vandens tiekimo ir sanitarijos specializaciją Slovakijos technikos universitete Bratislavoje ir vandens ekonomikos magistro laipsnį tame pačiame universitete.