Nacionalinio klimato kaitos komiteto susitikimas

Vasario 12 d. Alinkos ministerijoje vyko Nacionalinio klimato kaitos komiteto (NKKK) susitikimas, kuriame buvo aptarta 2018 metų klimato kaitos specialiosios programos ataskaita bei diskutuota dėl 2019 metų programos prioritetų. NKKK nariams taip pat buvo pristatyta ataskaita apie nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos įgyvendinimą nuo 2012 metų. Šis NKKK susitikimas svarbus tuo, kad nevyriausybinėms organizacijoms ir verslo asociacijoms sudaryta galimybė prisidėti prie šių metų klimato kaitos specialiosios programos finansinius prioritetų sudarymo, bei sudaro pagrindą naujos nacionalinės klimato kaitos strategijos kūrimui (ji turėtų įsigalioti nuo 2021 metų). Susitikime transporto ir žemės ūkio sektorius buvo įvardintos kaip probleminės sritys, kuriose šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai Lietuvoje nemažėja. VšĮ “Vandens namų” deleguotas atstovas dalyvauja NKKK stebėtojo teisėmis.