Integruotas sausrų valdymas Vidurio ir Rytų Europoje

Vandens trūkumas ir sausros turi tiesioginį poveikį visuomenei bei ekonomikai, nes nuo vandens priklauso tokie sektoriai kaip žemės ūkis, turizmas, pramonė, energijos gamyba ir transportas. Taip pat tai daro poveikį ir bioįvairovei ir vandens kokybei. Šiuo metu sausrų valdymas daugeliu atveju apima tik žalos ir praradimų valdymą. Siekiant į šį procesą įtraukti visas suinteresuotas institucijas Pasaulinė meteorologijos organizacija (WMO) 2013 m. pradėjo Integruoto sausrų valdymo programą (IDMP). Rytų Europoje šią programą padeda įgyvendinti Pasaulio vandens bendrystės Vidurio ir Rytų Europoje (GWP CEE) koordinavimo centras. Prie šios programos įgyvendinimo prisideda ir Lietuva.

Plačiau apie IDMP CEE 2015-2017 m. nuveiktus darbus ir atieties planus skaitykite čia.