Kvietimas į seminarą vandentvarkos temomis

Pasaulio vandens bendrystės (GWP) biuras ir Wageningen universitetas kviečia į internetinį seminarą, skirtą ,,MSP Sourcebook” priemonės pristatymui tinkle: tai daugelio suinteresuotųjų šalių partnerysčių vandentvarkos srityje vadovas (A Guide for Multi-Stakeholder Partnerships in Water Management). Šio internetinio seminaro metu taip pat pristatysime šalių partnerysčių vandens srityje praktikos bendruomenę – internetinę erdvę, kurią…

plačiau