Prisijungimo prie Horizon konsorciumų galimybės

GWP Centrinės ir Rytų Europos centrui siūloma prisijungti prie dviejų konsorciumų projektų paraiškų Horizon programos kvietime. Galutinis terminas – 2023 m. kovo pabaiga. GWPO kreipėsi Porto universitetas, prašydamas prisijungti prie projekto „Atsparios aplinkos auginimas per švietimą ir gamta grįstus sprendimus” (GREEN), parengto pagal HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-8 programą: Biologinės įvairovės nykimo problemos sprendimas…

plačiau