UNECE seminaras skirtas vandens išteklių atsparumo klimato kaitai didinimui

Jungtinių tautų Ekonomikos komisija Europai (UNECE) kartu su partneriais 2021 m. kovo 29-31 d. organizuoja seminarą skirtą vandens išteklių atsparumo klimato kaitai didinimui naudojant vandentvarkos priemones nacionaliniu ir upių baseinų lygiu (angl. Global workshop on buliding climate-resilience through improving water management and sanitation at national and transboundary levels).

Seminaro metu bus apžvelgta klimato kaitos ir ekstremalių oro reiškinių įtaka vandentvarkai, vandens ištekliams ir žmonių sveikatai. Seminare pranešimus skaitys aplinkosaugos, vandentvarkos, klimato ir sveikatos apsaugos specialistai. Bus dalinamasi patirtimi kaip padidinti atsparumą klimato pokyčiams ir sumažinti kylančias grėsmes nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Registracija į seminarą vyks iki kovo 24 d.

Detali informacija apie renginį.