Tyrimų teikimas Water International leidiniui

Yra galimybė pateikti atvejo(ų) analizę (ang. – case study) specialiam Water International leidiniui (IF=3.395), Tarptautinės vandens išteklių asociacijos (IWRA) žurnalo, numeriui, kuris bus rengiamas bendradarbiaujant su Tarptautiniu baseino organizacijų tinklu (INBO). Specialusis numeris bus išleistas iki 10-ojo Pasaulio vandens forumo, kuris vyks Indonezijoje 2024 m. gegužės mėn. ir todėl turėtų būti gana gerai matomas. Tai galėtų būti gera proga GWP regioninėms komandoms parodyti puikų darbą, kurį jos atlieka taikydamos IWRM (integruotą upių vandens valdymą) baseino mastu. Specialaus numerio pavadinimas: Vandens išteklių valdymas upių, ežerų ir vandeningųjų sluoksnių baseinuose: iššūkiai priešakyje po 30 metų inovacijų. Daugiau informacijos rasite nuorodoje. Santraukos (300 žodžių anglų kalba) galima pateikti Christophe BRACHET (c.brachet[eta]oieau.fr) ir Marjorie LUPI (m.lupi[eta]inbo-news.org) iki 2023 m. kovo 15 d. Teikiant turi būti nurodytas straipsnio tipas (Apžvalginio tipo, originalaus tyrimo straipsnis arba atvejo analizė), straipsnio pavadinimas, taip pat autoriaus (-ių) vardas(-ai), pavardės ir el. pašto adresas. Failo pavadinimas turi būti „YOURNAME_Water International“. Autorius (-iai), kurių santrauka bus priimta, turės pateikti visą rankraštį pagal Water international gaires.