PMO HydroHub jaunimo simpoziumas

PMO (Pasaulinė meteorologijos organizacija, ang. – WMO) spalio 12 d. rengia jaunimo simpoziumą siekiant sužinoti, kaip jaunimo dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose ir vandens duomenų rinkimas gali pagerinti tvarų vandens išteklių valdymą.

Prisijunkite internetu arba asmeniškai PMO būstinėje (Ženevoje).

Registruotis į šį renginį ar sužinoti daugiau apie jį galima nuorodoje.