Pelkių fondas kviečia prisijungti prie Paąžuolynės pelkės atkūrimo

XX a. viduryje centrinėje Lietuvos dalyje esančioje Paąžuolynės pelkėje buvo atliktas plataus masto sausinimas ir durpių gavyba, kurie sukėlė šioje vietovėje esančių gamtinių vertybių nykimą.

Ilgainiui durpyno sausinimas sukėlė nemažai aplinkosauginių problemų:

❖ durpių skaidymąsi ir ŠESD emisijas;
❖ buveinių ir biologinės įvairovės nykimą;
❖ maisto medžiagų (ypač azoto junginių) patekimą į
vandens telkinius ir šių eutrofikaciją;
❖ padidėjusią gaisrų riziką.

KVIEČIAME ĮMONES PRISIDĖTI PRIE PAĄŽUOLYNĖS PELKĖS ATKŪRIMO!

Nusausintų pelkių atkūrimas – tai neįkainojamas indėlis į įmonių pastangas mažinti C02 emisijas bei prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.

Šiuo metu ieškome:

– Įmonių, kurios nori mažinti savo anglies pėdsaką, paremiant Lietuvos pelkių atkūrimą.
– Įmonių tvarumo vadovų, kurie norėtų artimiau susipažinti ir užmegzti ryšį.

Jeigu turite rekomendacijų, mieli bičiuliai, atsakykite į šį laišką.

Daugiau apie Paąžuolynės pelkės projektą galite skaityti mūsų elektroniniame leidinyje.

Artėjantys renginiai 🌱

 Nuotolinis seminaras pelkių atkūrimo klausimais (gegužės 24 d. 10 val.)

Visus besidominčius pelkių atkūrimu ir jų tvariu naudojimu, kviečiame į kartu su Žemės ūkio misterijos organizuojamą seminarą.

Daugiau informacijos rasite čia.

🌱 Lauko diena Žuvinto biosferos rezervate (gegužės 31 d.)
Nuotolinių mokymų prątesimas gamtoje – praktiškas supažindinimas su pelkių atkūrimu.

🌱 Orchidėjų šventė Šilėnų pelkėje (birželio 4 d.)

Šventė skirta visiems prisidėjusiems prie Šilėnų pelkės geros ekologinės būklės atkūrimo. Ekskursija po pelkę, edukacija, vaišės, laikas kartu gamtoje.

Jeigu domina prisijungti, susisiekite info@pelkiufondas.lt

🌱 „Klimato kaitos mažinimas durpžemiuose žemės ūkyje ir miškuose” (Ryga, birželio 12-14 d.)

Seminarą organizuoja Latvijos miškų tyrimų centras „Silava” su partneriais. Daugiau informacijos čia.