Pasaulinės vandens partnerystės ataskaita apie prisitaikymą prie klimato kaitos

Pasaulinės vandens partnerystės (GWP) tinklas pristato ataskaitą apie prisitaikymo priemones prie klimato kaitos, susijusias su vandeniu. GWP išanalizavo 80 šalių klimato kaitos tikslus, pateiktus Paryžiaus klimato kaitos susitarimui, ir jų ryšį su šeštu Jungtinių tautų Darnaus vystymosi tikslu: užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją.

Tyrimas parodė, kad daugelyje šalių vandentvarka ir prižiūrinčių institucijų stiprinimas laikomos prioritetinėmis sritimis, tačiau tik trečdalis šalių turi integruotus vandens valdymo planus. Su vandeniu susijusios problemos yra kompleksinės, todėl norint jas sėkmingai spręsti būtina turėti integruotus planus, apimančius skirtingas institucijas, vartotojus ir kitas suinteresuotas šalis. Nors vandens prieinamumas ir saugumas laikomas prioritetine sritis, tačiau finansavimo užtikrinimas yra vienas pagrindinių iššūkių.

GWP atakaitą skirta prisitaikymui prie klimato kaitos ir vandens prieinamumui.