Nuotolinių susitikimų ciklas „Klimato indeksai – Rytų Europos perspektyva“

IS-ENES3 konsorciumas organizuoja nuotolinių susitikimų ciklą „Klimato indeksai – Rytų Europos perspektyva“ (angl. Climate indices – Eastern European perspective). Renginys pirmiausia skirtas pasidalinti informaciją apie skirtingus klimato indeksus naudojamus regione. Planuojama, kad šis renginys bus atspirties taškas rengiant rekomendacijas klimato indeksų skaičiavimui ir teikimui skirtingiems sektoriams. Renginį sudarys trys dalys – du nuotoliniai susitikimai bei apklausa ir interviu tarp jų.

– Pirmas susitikimas: 2021 m. gegužės 17 d. (10:30–13:00 val. LT laiku). Šio susitikimo metu bus pristatyti pagrindiniai tikslai ir planuojamų rekomendacijų apimtis ir turinys. Po susitikimo bus surengta internetinė apklausa skirta surinkti dalyvių nuomonę apie klimato indeksų rekomendacijas ir jų poreikį gauti bus inicijuojama kartu su tiesioginiais interviu, iš kurių bus parengta rekomendacijų grupė. Temos, susijusios su klimato indeksais, kurie bus nagrinėjami, yra šie: indeksų apibrėžimas ir naudojimas, duomenų šaltiniai, programinė įranga skaičiavimams ir vizualizavimui, dabartinės spragos ir apribojimai.

– Apklausa ir interviu: 2021 m. birželio ir liepos mėn. Po internetinės apklausos organizatoriai planuoja nuotolinius asmeninius susitikimus (interviu) su dalyviais, siekiant detaliau sužinoti jų poreikius ir viziją dėl rekomendacijų.

– Baigiamasis seminaras: 2021 m. rugsėjo mėn. 

Dalyvių registracija vyks iki gegužės 13 d.

Šis seminaras skirtas klimatologams ir mokslininkams iš kitų sričių, kurie naudoja skirtingus klimato indeksus (žemės ūkio, miškininkystės, vandens išteklių, visuomenės sveikatos ir kt.). Siekiama, kad dalyviai būtų iš skirtingų disciplinų ir ruošiamos rekomendacijos atitiktų kuo platesnės mokslininkų bendruomenės poreikius.

Klimato indeksai, kurie naudojami ne akademinėje bendruomenėje, paprastai supaprastina pagrindinius fizinius parametrus ir pateikia vartotojams aktualią informaciją. Visų klimato indeksų aprašymą iš jų skaičiavimo meotdiką yra parengusi jungtinė CCl / CLIVAR / JCOMM ekspertų grupė skirta klimato pokyčių nustatymui ir indeksams (ETCCDI). Organizuojamo renginio metu bus vertinamas esamų indeksų naudojimas ir nagrinėjamas papildomų rodiklių poreikis tiek Rytų Europoje, tiek platesniu mastu.

Renginį organizuoja IS-ENES3 konsorciuma, kuris skirtas skatiniti bendradarbiavmią tarp Žemės sistemų modelių kūrėjų bei vartotojų. Konsorciumas organizuoja įvairūs mokymus, kuria bendrus standartus ir skatina įsitraukimą į tarpdisciplininį veiklas. 

Išsamią renginio programą ir registraciją rasite IS-ENES3 svetainėje: https://is.enes.org/events/workshops/workshop-climate-indices-eastern-european-perspective