Kvietimas teikti paraiškas inovacijoms maisto sektoriuje

Laukiama paraiškų pasauliniam maisto sistemos iššūkiui – inovacijoms, kurios galėtų transformuoti maisto sistemą (ang. – Global Food Systems Challenge). Bus skiriami skirtingi grantai nuo 25 000 iki 250 000 dolerių. Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 1 d. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą rasite nuorodoje.