Kvietimas į konferenciją „Landscape 2021“

2021 m. rugsėjo 20-22 d. vyks nuotolinė konferencija „Landscape 2021“ skirta darniam ir atspariam žemės ūkiui ir jo įvairovei (angl. Landscape 2021 – Diversity for Sustainable and Resilient Agriculture). Pagrindinis konferencijos organizatorius – Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). Konferencijoje bus aptarti būdai kaip veiklos diversifikacija ir įvairovė gali padėti sukurti tvaresnį ir labiau atsparų žemės ūkį, kuris atsižvelgtų į ekosistemų paslaugas, dirvožemio būklę, bioįvairovę, ekonominę, reakreacinę veiklą, kultūrines tradicijas ir padėtų surasti balansą tarp šių veiklų.

Konferencijoje laukiame tiek gamtos, tiek socialinių mokslų pranešimų. Pagrindinės konferencijos temos:

  • Žemės ūkio paskirties žemės naudmenų sistemos (angl. Cropping and grassland systems).
  • Ūkininkavimo sistemos (angl. Farming systems).
  • Kraštovaizdžio valdymo sistemos (angl. Landscape management systems).
  • Viešojo ir privataus valdymo sistemos (angl. Public and private governance systems).
  • Maisto sistemos (angl. Food systems).
  • Tarpsektorinės sistemos (angl. Cross scale systems).

Detali informacija apie konferenciją.

Norintys dalyvauti konferencijoje savo pranešimo santrauką turėtų pateikti iki 2021 m. kovo 1 d.

Pranešimų registracija.