Kvietimas aplikuoti vardinei A. Toepferio gamtos paveldo stipendijai gauti

Europos saugomų teritorijų federacija EUROPARC kviečia teikti paraiškas vardinei Alfredo Toepferio gamtos paveldo stipendijai gauti. Paraiškų pateikimo terminas baigiasi balandžio 29 d., 15:00 CET (Vidurio Europos laiku).

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:

– kandidatai turi būti jaunesni nei 35 metų,

– turėti Europos Sąjungos šalies pilietybę,

– kandidatas turi būti įdarbintas saugomoje teritorijoje ar gamtos apsaugos organizacijoje arba įdarbintas organizacijoje, kuri vykdo savo darbus saugomose teritorijose.

Pastaba: prašymai dėl studijų vizitų, skirtų magistro ar doktorantūros darbui parengti arba būti jo dalimi, nebus svarstomi.

Platesnę informaciją rasite nuorodoje.