Kviečiame dalyvauti GWP SEE vasaros mokykloje 2024 m.

2024 m. liepos 15-19 d. online vyks GWP CEE vasaros mokykla, kurios šūkis šiemet ,,Skatinti pokyčius”.
,,GWP CEE Fundraising Bootcamp“ atvers savo internetines duris naujai jaunųjų vandens srities profesionalų kartai. Jos tikslas – išsiaiškinti, kaip rinkti lėšas, kad būtų sutelkti ištekliai projektams, skirtiems tvaraus vandentvarkos vystymui.

Paraiškas į 2024 m. vasaros mokyklą jau gali teikti jauni specialistai, turintys patirties vandentvarkos ir susijusių programų srityje, ir visi, kurie domisi vandens saugumo didinimu tarptautinio bendradarbiavimo būdu Vidurio ir Rytų Europos regione.

Remiantis didele tarptautinių išteklių telkimo patirtimi, vasaros mokykla sustiprins studentų žinias, įgūdžius ir kompetencijas telkti lėšas jaunimo inicijuotiems projektams.

Aktyvus jaunimo dalyvavimas kuriant vandeniui saugią ir atsparią visuomenę, pasirengusią spręsti klimato kaitos keliamus pavojus išlieka prioritetu visame Dunojaus regione. Tačiau pastebima, kad jaunimo dalyvavimo trūksta, nesvarbu, ar tai būtų informuotumo apie svarbiausius klausimus didinimas, ar susidomėjimo su vandeniu susijusiu švietimu skatinimas, ar karjeros šioje srityje siekimas. Šis trūkumas akivaizdus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, todėl įvairios institucijos imasi iniciatyvų, kuriomis siekiama užpildyti šią spragą.

Reaguojant į šį iššūkį, dedamos pastangos didinti jaunimo dalyvavimą, skatinti dialogą su valdymo struktūromis ir stiprinti gebėjimus bei tinklus. Nacionalinėse ir regioninėse vandens strategijose pabrėžiama švietimo ir užimtumo sektorių pertvarkos svarba, kad jie atitiktų ateities poreikius. Kviečiame jaunimą prisijungti prie šių itin svarbių pastangų kurti visiems atsparesnę vandeniui ateitį.

Dalyvavimas vasaros mokykloje yra nemokamas.

Daugiau apie vasaros mokyklą rasite nuorodoje.

Registracija į vasaros mokyklą – šioje nuorodoje. Taip pat norint dalyvauti reikia pateikti CV anglų kalba ir taip pat ,,Letter of intent„. Šiuos dokumentus reikia siųsti adresu gwpcee@gwpcee.org, nurodant temą: Summer School 2024 [First Name, Last Name].