Centrinės ir Rytų Europos vandens partnerystės programa (GWP CEE) ieško ekspertų

Ar nori dalyvauti ekspertinėje veikloje inicijuojant ir įgyvendinant projektus susijusius su tvariu vandens išteklių naudojimu? Jeigu taip – užpildyk specialų Centrinės ir Rytų Europos vandens partnerystės programos (GWP CEE) sudarytą klausimyną:

https://www.smartsurvey.co.uk/s/CAHXG/

Jame reiks nurodyti savo duomenis, patirtį ekspertinėje / projektinėje veikloje ir tikslias interesų bei veiklos sritis (pasirinkti vieną arba kelias iš pateikto sąrašo).

Klausimynas bus atviras iki 2019 m. balandžio 19 d.