Baltijos regiono suinteresuotųjų šalių 2022 m. konferencija apie klimato kaitą Baltijos jūroje

Rugsėjo 26-27 d. virtualiu būdu organizuojama konferencija, kurioje bus aptariama esama Baltijos jūros situacija klimato kaitos kontekste, klimato kaitos valdymo ir politikos klausimai. Daugiau informacijos nuorodoje.