Apie MYRIAD-EU projektą – rizikų mažinimas kartu

Sausros gali sukelti miškų gaisrus arba maisto ir vandens trūkumą. Kai į išdžiūvusį dirvožemį patenka daug vandens smarkių liūčių metu, gali kilti potvynių, kurie dar labiau padidina nepriteklių arba sukelia ligų protrūkį. Rizikos nekyla po vieną ir yra tarpusavyje susijusios. Jos gali sukelti arba sustiprinti viena kitą. Šiuolaikiniame pasaulyje gamta, sveikata ir ekonomika priklauso viena nuo kitos. Norint užkirsti kelią nelaimėms ir jas sušvelninti, labai svarbu gebėti numatyti, kaip rizikos sąveikauja tarpusavyje.

MYRIAD-EU projekto misija – paskatinti paradigmos, kaip šiuo metu vertinama ir valdoma rizika, pasikeitimą. Vietoj to, kad rizikos ir pavojai būtų nagrinėjami po vieną, pirmaujantys mokslininkai iš visos Europos kartu kurs pirmąją suderintą sistemą, skirtą įvairių pavojų, įvairių sektorių ir sisteminei rizikai valdyti. Penkiuose bandomuosiuose projektuose bus tiriami įvairių pavojų ir ekonomikos sektorių tarpusavio ryšiai.

MYRIAD-EU pakeis nelaimių rizikos valdymo būdus. Taikant sisteminį ir į ateitį orientuotą požiūrį, projektas pasiūlys naujus būdus, kaip įvertinti kompromisus ir sinergiją tarp ekonomikos sektorių, pavojų ir jų masto. ES politikos formuotojai, sprendimų priėmėjai ir specialistai gaus naujų priemonių ir sprendimų, kad galėtų veiksmingiau mažinti ir valdyti riziką savo regionuose.

MYRIAD-EU vykdo pilotinius tyrimus 5 skirtinguose regionuose. Šie regionai, pasižymintys unikaliomis geologinėmis ir meteorologinėmis savybėmis, yra tarsi projekto laboratorijos. Kai kuriuose iš jų tiriama gana nedidelė geografinė teritorija, pavyzdžiui, Veneto regione Italijoje, kiti apima kelias šalis, pavyzdžiui, Dunojaus regionas. Kiekviename bandomajame regione slypi daugybė skirtingų pavojų ir jų tarpusavio sąsajų.

Daugiau informacijos apie projektą nuorodoje.