Kvietimas į internetinį seminarą (webinarą)

Seminare, kuris vyks rugsėjo 20 d., pirmadienį, bus pristatoma atnaujinta pasaulinė Tvaraus vystymosi tikslo – SDG 6.5.1 būsena. Šiame webinare dalyvaus ir GWPO SDG komanda, kur bus pateiktas kiekvienos šalies indėlis į šią svarbią užduotį. Primenu, kad pagrindinis  SDG 6.5.1 tikslas – imtis svaresnių veiksmų siekiant toliau įgyvendinti Integruotą vandens…

plačiau