Cleaning Up: The Review of the EU Urban Waste Water Directive

Dunojaus vandens programa „KnowNow“ organizuoja internetinį seminarą „Cleaning Up: The Review of the EU Urban Waste Water Directive“. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama naujausioms temoms, svarbioms Dunojaus regiono vandens sektoriui. Šiame nuotoliniame seminare bus aptarti ES miesto nuotekų valymo direktyvos (UWWTD, Direktyva 91/271 / EEB) vertinimo ir galimos peržiūros rezultatai….

plačiau