Centrinės ir Rytų Europos vandens partnerystės programa (GWP CEE) ieško ekspertų

Ar nori dalyvauti ekspertinėje veikloje inicijuojant ir įgyvendinant projektus susijusius su tvariu vandens išteklių naudojimu? Jeigu taip – užpildyk specialų Centrinės ir Rytų Europos vandens partnerystės programos (GWP CEE) sudarytą klausimyną: https://www.smartsurvey.co.uk/s/CAHXG/ Jame reiks nurodyti savo duomenis, patirtį ekspertinėje / projektinėje veikloje ir tikslias interesų bei veiklos sritis (pasirinkti vieną…

plačiau

Coin Metal Detector And Beyond

Thoughts On Swift Advice Of Coin Metal Detector Pulse induction (PI) is a technology used in specialty machines for areas of high mineralization – i.e., salt water beaches and gold country. There are a few different technologies you should familiarize yourself with when choosing which detector to buy. You may…

plačiau

Finding The Most readily useful Metal Detectors for Gold

Ask in regards to the dimension and depth of nuggets found in the past so you can also make an informed choice. Local detector clubs are sometimes great sources of information about previous finds. There’s no faster way to become annoyed with the pastime than buying a sophisticated detector you…

plačiau

Waterproof Metal Detectors Tips & Guide

I’ve played a little bit with the hand held U/W metal detectors and so they appear to be OK to say 300mm beneath a sandy floor for cash etc. Almost all of the ROVs I’ve seen with mounted metal detectors have it on a growth, distant from the ROV. Most…

plačiau

Tarptautinė dreifo ekspedicija Dauguvos vidurupyje pavasario potvynio maksimumo metu

2019 m. kovo 27 d. vyko antroji tarptautinė Lagranžinio dreifo ekspedicija Dauguvos upėje, Daugpilio rajone, tarp Krauja ir Līksna kaimų. Ekspediciją organizavo Daugpilio universiteto Geografijos ir chemijos institutas ir pakvietė prisidėti prie ekspedicijos Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų instituto Hidrologijos ir klimatologijos katedrą. Ekspedicijos dalyviai: vadovas dr. Davis Gruberts ir…

plačiau