Ieškoma ekspertų, kurie prisidėtų organizuojant Europos upių simpoziumą

2021 m. gegužės 26–27 d. vyks Europos upių simpoziumas (nuotoliniu būdu), kurį organizuoja tokios organizacijos kaip UNECE, ICPDR, IAWD, INBO, ECRR, WWF, Ramsar, Wetlands International bei GWP CEE. Šiuo metu vyksta pasiruošimo darbai ir ieškoma ekspertų, kurie galėtų įsitraukit į simpoziumo organizaciją ir galėtų sudalyvauti diskusijose šiose sesijose:
– Finansavimo mechanizmai (sesija, kuriai vadovauja TNC)
– Integruotas upės baseino valdymas naudojant „Ramsar“ įrankius (vadovaujama Ramsaro konvencijos)
– Dalyvaujantis upių valdymas (vadovaujama AWS)
– Vandens vartotojai ir vandens kokybė (vadovaujama IAWD)
– Tvarus žemės ūkis (vadovaujamas INBO)

Jeigu jūs norėtumėte prisidėti kuriant, rengiant ar galėtumėte sudalyvaujant diskusijoje šiomis temomis, kviečiame susisiekti su GWP CEE regioniniu koordinatoriumi, Konstantin Ivanov, el. paštu: konstantin.ivanov@gwpcee.org arba GWP-LT atstovu Gintautu Stankūnavičiumi: gintas.stankunavicius@gf.vu.lt.

GWP CEE planavimo komiteto organizacinis sustikimas vyks vasario pradžioje, todėl lauktume laiškų iki sausio 22 d.